Tutmanik

New? Join now!

Here you can...

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

The Wizard
offline

Posted by The Wizard

on Jun 22, 2007

(last modified on Jun 25, 2007)

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
РОДНА РЕЧ – ПЪРВИ КЛАС

Първо Бъпгарско Училище
Лас Вегас, Невада

 

 1. Овладяване на четенето и писането като необходима предпоставка за езиково и литературно обучение;
 2. Формиране и усъвършенстване уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо;
 3. Формиране на начални умения за възприемане и осмисляне на кратки литературни произведения; самостоятелно четене на художествени текстове подходящи за възрастта;
 4. Овладяване на емпирично равнище на начални знания за строежа на езика и езиковите и речеви единици, за някои правоговорни, правописни и пунктационни и граматически норми;
 5. Развитие на устната и писмената реч, мисленето и въображението, познавателни интереси и творчески способности на децата.


І НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ

Началното ограмотяване включва овладяване на двете дейности – четене и писане. Началното ограмотяване се осъществява на два етапа – подготвителен и основен.

Очакваните резултати в края на подготвителния етап са свързани с умението на учениците:

 1. да се включват в диалогични и монологични форми на устната реч;
 2. да подбират подходящи изразни средства в конкретната комуникативна ситуация;
 3. да изслушват останалите участници в общуването.

Очакваните резултати в края на основния етап са свързани с умението на учениците:

 1. да си служат с основните езикови единици (звук, буква, дума);
 2. да четат и разбират смисъла на прочетеното;
 3. да пишат красиво, правилно и четливо.ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ

 1. Учениците да овладеят механизмите на четенето и писането.
 2. Да се ориентират в звуково - буквена система на българския език.
 3. Да се ориентират в основните езикови единици - текст, изречение, дума, сричка, звук.
 4. Да се развиват умението за звуков и сричков анализ на думата като предпоставка за четене и писане.
 5. Да овладеят първоначални правописни знания и умения.
 6. Да развиват умения за разбиране смисъла на прочетеното.
 7. Да развиват уменията за правилно писане под диктовка.

 

МЕТОД НА ОГРАМОТЯВАНЕ

Основният метод, чрез който се овладяват четенето и писането е звуковия аналитико - синтетичен метод. В подготвителния етап както и в основния се акцентира върху правилното артикулиране на звуковете и правилното им отделяне в потока на речта като необходимо условие за правилно четене и писане.

Звуковият анализ има три основни задачи:

 1. Определяне точния брой на звуковете в думата.
 2. Определяне последователнос тта на звуковете в думата.
 3. Определяне мястото на звука в думата.

Основната четивна единица при този метод е сричката. Работата върху сричката, чрез която се овладява механизма на четене, започва с изучаването на съгласните. Особено внимание се отделя на по-трудните за четене отворени срички и сричките със струпани съгласни.

Четенето и писането се овладяват паралелно.

ІІ ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ

Литературното обучение в първи клас е съставна част от обучението по български език и литература. Читанката е основното учебно средство, чрез което се осъществява литературното обучение в първи клас.

Целта на литературното обучение в първи клас е “формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на кратки по обем и достъпни като съдържание литературни произведения; за споделяне на впечатления от чутото или прочетеното литературно произведение ; за самостоятелно четене на художествени текстове, подходящи за възрастта на децата.”

От особено значение е да се отчете нивото по което е овладян механизма по четене в периода на ограмотяването. Трябва да се отчете смяната по позицията на детето при общуването с художествените произведения. Детето от слушател постепенно се превръща читател.

Задачите, които поставя литературното обучение се свеждат до:
 • развитие и усъвършенстване по четивни умения, като се акцентира върху разбиране на прочетеното;
 • изграждане начални умения за възприемане и ориентиране в различни по жанр литературни текстове;
 • да се създадат условия за естествен преход на детето от слушател в читател на художествени текстове;
 • да се изгражди постепенно потребност от четено;
 • да се стимулира детското четене и възприемане на литературните произведения, чрез включването на децата в активна и занимателна дейност с художествен текст, отговарящ на възрастовите им особености.ІІІ ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ФОРМИРАНЕ НА
КОМУНИКАТИВНО – РЕЧЕВИ УМЕНИЯ

Езиковото обучение започва след предбуквения период с работата в учебните тетрадки.

Учебна тетрадка № 1 дава възможност на учениците да усвоят и изписват елементите на ръкописните букви.

Учебна тетрадка № 2 съдържа учебния материал, от който децата се научават да пишат ръкописните букви и научават българската азбука.

Учебна тетрадка № 3 съдържа дидактически материал за обучението по български език в първи клас след периода на началното ограмотяване.

Чрез упражненията в тетрадка № 3 се усъществяват следните задачи:

 • да се затвърдят, разширят и обобщят знанията за езиковите и речникови единици, придобити през периода на ограмотяването;
 • да се усъвършенстват уменията на учениците да боравят с тях.

Учебното съдържание обхваща теми свързани:

 • с характерните особености на езиковите и речникови единици (текст, изречение, дума, звук);
 • с правописа на думи (гласни, съгласни); с правописа на собствени имена, на изречението; с правописа на буквите щ, ю, я, дж, дз и съчетанията йо-ьо; с правилата за пренасяне на части от думата;
 • с развитието на речта.


Учителски състав:

Йорданка Атанасова
Христанка Иванова
Лилия Карлей


Categories: Bulgarian school, Bulgarian Society of Nevada, Първо Българско Училище, Parent & Student Handbook, Наръчник на родителя и ученика, цели на обучението
^ top

Comments... (1)Click here to add video (YouTube, Google, Yahoo or Vbox)
Ramona
offline
1. Ramona posted on Jul 17, 2007

Otlichno ,az sam za!!!!!

^ top

People in this space (181)

People getting posts by email (18)
The Wizard
offline
ivan
offline
ivo_stefanoff
offline
Alexandar_91
offline
pencho22
offline
Someone
offline
g_kulekov
offline
^ top

Posts in this blog (189)

1 of 13   Next ->   last page
^ top

Recent visitors...

offline

0 minutes ago

The Wizard
offline

on Jul 3, 2016

g_kulekov
offline

on Jul 17, 2014

Milena1
offline

on Sep 6, 2013

Alexandar_91
offline

on Feb 9, 2012


^ top

Who's most interested...

Total visits here: 154,199

offline

154,146 visits

The Wizard
offline

15 visits

Lillia
offline

7 visits

Ramona
offline

6 visits

g_kulekov
offline

5 visits

Yordanka
offline

3 visits

nikmaster
offline

2 visits

ivan
offline

2 visits

Petya
offline

2 visits

Alexandar_91
offline

2 visits

Волуешки шоп
offline

1 visit

Penda
offline

1 visit

angellinabella
offline

1 visit

Yunak
offline

1 visit

Nedelcheva
offline

1 visit


1 of 2   Next ->   last page
^ top
transparent
Custom color #:
close
Move up Move right Move down Move left
Set Show more as default view Set Show less as default view