Tutmanik

New? Join now!

Here you can...

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

The Wizard
offline

Posted by The Wizard

on Jun 22, 2007

(last modified on Jun 25, 2007)

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
РОДНА РЕЧ – ПЪРВИ КЛАС

Първо Бъпгарско Училище
Лас Вегас, Невада

 

 1. Овладяване на четенето и писането като необходима предпоставка за езиково и литературно обучение;
 2. Формиране и усъвършенстване уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо;
 3. Формиране на начални умения за възприемане и осмисляне на кратки литературни произведения; самостоятелно четене на художествени текстове подходящи за възрастта;
 4. Овладяване на емпирично равнище на начални знания за строежа на езика и езиковите и речеви единици, за някои правоговорни, правописни и пунктационни и граматически норми;
 5. Развитие на устната и писмената реч, мисленето и въображението, познавателни интереси и творчески способности на децата.


І НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ

Началното ограмотяване включва овладяване на двете дейности – четене и писане. Началното ограмотяване се осъществява на два етапа – подготвителен и основен.

Очакваните резултати в края на подготвителния етап са свързани с умението на учениците:

 1. да се включват в диалогични и монологични форми на устната реч;
 2. да подбират подходящи изразни средства в конкретната комуникативна ситуация;
 3. да изслушват останалите участници в общуването.

Очакваните резултати в края на основния етап са свързани с умението на учениците:

 1. да си служат с основните езикови единици (звук, буква, дума);
 2. да четат и разбират смисъла на прочетеното;
 3. да пишат красиво, правилно и четливо.ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ

 1. Учениците да овладеят механизмите на четенето и писането.
 2. Да се ориентират в звуково - буквена система на българския език.
 3. Да се ориентират в основните езикови единици - текст, изречение, дума, сричка, звук.
 4. Да се развиват умението за звуков и сричков анализ на думата като предпоставка за четене и писане.
 5. Да овладеят първоначални правописни знания и умения.
 6. Да развиват умения за разбиране смисъла на прочетеното.
 7. Да развиват уменията за правилно писане под диктовка.

 

МЕТОД НА ОГРАМОТЯВАНЕ

Основният метод, чрез който се овладяват четенето и писането е звуковия аналитико - синтетичен метод. В подготвителния етап както и в основния се акцентира върху правилното артикулиране на звуковете и правилното им отделяне в потока на речта като необходимо условие за правилно четене и писане.

Звуковият анализ има три основни задачи:

 1. Определяне точния брой на звуковете в думата.
 2. Определяне последователнос тта на звуковете в думата.
 3. Определяне мястото на звука в думата.

Основната четивна единица при този метод е сричката. Работата върху сричката, чрез която се овладява механизма на четене, започва с изучаването на съгласните. Особено внимание се отделя на по-трудните за четене отворени срички и сричките със струпани съгласни.

Четенето и писането се овладяват паралелно.

ІІ ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ

Литературното обучение в първи клас е съставна част от обучението по български език и литература. Читанката е основното учебно средство, чрез което се осъществява литературното обучение в първи клас.

Целта на литературното обучение в първи клас е “формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на кратки по обем и достъпни като съдържание литературни произведения; за споделяне на впечатления от чутото или прочетеното литературно произведение ; за самостоятелно четене на художествени текстове, подходящи за възрастта на децата.”

От особено значение е да се отчете нивото по което е овладян механизма по четене в периода на ограмотяването. Трябва да се отчете смяната по позицията на детето при общуването с художествените произведения. Детето от слушател постепенно се превръща читател.

Задачите, които поставя литературното обучение се свеждат до:
 • развитие и усъвършенстване по четивни умения, като се акцентира върху разбиране на прочетеното;
 • изграждане начални умения за възприемане и ориентиране в различни по жанр литературни текстове;
 • да се създадат условия за естествен преход на детето от слушател в читател на художествени текстове;
 • да се изгражди постепенно потребност от четено;
 • да се стимулира детското четене и възприемане на литературните произведения, чрез включването на децата в активна и занимателна дейност с художествен текст, отговарящ на възрастовите им особености.ІІІ ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ФОРМИРАНЕ НА
КОМУНИКАТИВНО – РЕЧЕВИ УМЕНИЯ

Езиковото обучение започва след предбуквения период с работата в учебните тетрадки.

Учебна тетрадка № 1 дава възможност на учениците да усвоят и изписват елементите на ръкописните букви.

Учебна тетрадка № 2 съдържа учебния материал, от който децата се научават да пишат ръкописните букви и научават българската азбука.

Учебна тетрадка № 3 съдържа дидактически материал за обучението по български език в първи клас след периода на началното ограмотяване.

Чрез упражненията в тетрадка № 3 се усъществяват следните задачи:

 • да се затвърдят, разширят и обобщят знанията за езиковите и речникови единици, придобити през периода на ограмотяването;
 • да се усъвършенстват уменията на учениците да боравят с тях.

Учебното съдържание обхваща теми свързани:

 • с характерните особености на езиковите и речникови единици (текст, изречение, дума, звук);
 • с правописа на думи (гласни, съгласни); с правописа на собствени имена, на изречението; с правописа на буквите щ, ю, я, дж, дз и съчетанията йо-ьо; с правилата за пренасяне на части от думата;
 • с развитието на речта.


Учителски състав:

Йорданка Атанасова
Христанка Иванова
Лилия Карлей


Categories: Bulgarian school, Bulgarian Society of Nevada, Първо Българско Училище, Parent & Student Handbook, Наръчник на родителя и ученика, цели на обучението
^ top

Comments... (1)Click here to add video (YouTube, Google, Yahoo or Vbox)
Ramona
offline
1. Ramona posted on Jul 17, 2007

Otlichno ,az sam za!!!!!

^ top

People in this space (181)

People getting posts by email (18)
The Wizard
offline
ivan
offline
ivo_stefanoff
offline
Alexandar_91
offline
pencho22
offline
Someone
offline
g_kulekov
offline
^ top

Posts in this blog (189)

1 of 13   Next ->   last page
^ top

Categories...

BULGARIAN SCOOL - LAS VEGAS
ТЕМИ, ПРЕДАДЕНИ НА 7 октомври 2007 год.      1. РОДНА  РЕЧ  -   Звук и буква О,о -буквара стр.22                                Писане на малка и главна ръкописна буква О,О      2.МУЗИКА  -  Бъгарски ...see full post
1-во Българското Училище - Записване на ученици в по-напреднала група.
Моля, родителите интересуващи се да запишат по-големите си деца за напредналата група в българското училище да пуснат съобщение в края на тази страница. Напишете името на детето и върастта му. Ако има...see full post
Родителска среща в Първо Българско Училище
Родителска среща в Първо Българско УчилищеНа 24 юни 2007 - неделя от 16:00ч. в библиотеката на Jones и Flamingo, Първо Българско Училище ще проведе среща с родителите на учениците. Моля, всички родите...
see full post
The First Bulgarian School of Las Vegas - Summer 2007
ПЪРВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕЛАС ВЕГАС, НЕВАДАЛЯТО - 2007Езикова Програма Разпределение на Материала: Степен 1 –2Умения за Разбиране на Устната РечТеми на Занимателна ДейностЮЛИпоздрави и сбогуваниязапозна...see full post
The First Bulgarian School of Las Vegas School Policy
The First Bulgarian School of Las VegasSchool Policy2007-2008Tuition - ЗаплащанеTuition is due in full at registration or by payment plan. If payment plan is chosen, payment must be made on or before ...see full post
Frequently Asked Questions - Често Задавани Въпроси
Frequently Asked Questions – Често Задавани ВъпросиWhen should my child begin language classes ?Кога трябва да започне детето ми да учи втори език?Children's second language education can begin at the...
see full post
USEFUL REASEARCH INFO
USEFUL REASEARCH INFOThe Impact of Second Language Education study shows the benefits of learning a second language are much broader than simply the ability to speak in another language. It reports on...see full post
ВЪРВИ НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ
ВЪРВИ НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИВърви, народе възродени,към светла бъднина върви.С книжовността, таз сила нова,съдбините си поднови!Върви към мощната просвета,в световните борби върви,От длъжност неизменно вод...see full post
Родителска среща в Първо Българско Училище
Родителска среща в Първо Българско УчилищеНа 24 юни 2007 - неделя от 16:00ч. в библиотеката на Jones и Flamingo, Първо Българско Училище ще проведе среща с родителите на учениците. Моля, всички родите...see full post
Великденско празненство- 8 Април - Първо Българско Училище в Лас Вегас
Празненството ще се състои на 8ми Април от 11 часа в парка "West Flamigo Park" (близо до пресечката на Flamingo & Jones)  Великден - Възвание към Всички Българи  В ъ з в а...
see full post
See more related to:
^ top

Recent visitors...

offline

0 minutes ago

The Wizard
offline

on Jul 3, 2016

g_kulekov
offline

on Jul 17, 2014

Milena1
offline

on Sep 6, 2013

Alexandar_91
offline

on Feb 9, 2012


^ top

Who's most interested...

Total visits here: 171,641

offline

171,588 visits

The Wizard
offline

15 visits

Lillia
offline

7 visits

Ramona
offline

6 visits

g_kulekov
offline

5 visits

Yordanka
offline

3 visits

nikmaster
offline

2 visits

ivan
offline

2 visits

Petya
offline

2 visits

Alexandar_91
offline

2 visits

Волуешки шоп
offline

1 visit

Penda
offline

1 visit

angellinabella
offline

1 visit

Yunak
offline

1 visit

Nedelcheva
offline

1 visit


1 of 2   Next ->   last page
^ top
transparent
Custom color #:
close
Move up Move right Move down Move left
Set Show more as default view Set Show less as default view